ความเป็นส่วนตัว

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน (เจตนิน) สัญญาว่าจะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน เว็บไซต์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินอนุญาต ให้ท่านเข้าดูพื้นที่โดยรวมของเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องระบุตัวตน หรือให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูล ที่อาจบ่งบอกตัวตนได้นั้น เรารับประกันว่าเราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ในนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ เรามีความพยายามที่จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของเราในเว็บไซต์นี้ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินมีการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมในเว็บไซต์อย่างเป็นประจำ อาทิ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ หน้า เว็บไซต์ที่เข้าชม แหล่งที่มาของผู้เข้าชม ระยะเวลาที่ผู้เข้าชมอยู่ในเว็บไซต์ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้เป็นข้อมูลรวมและไม่เปิดเผย โดยจะไม่ระบุข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้ ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราพัฒนาเนื้อหาของ เว็บไซต์และการใช้งานโดยรวม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับองค์กรอื่น

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินจะรวบรวมข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้เฉพาะเมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์สมัครใจและให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยเท่านั้น ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อระบุประเด็นต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เราติดต่อกับสมาชิกของเว็บไซต์ และ ให้บริการสมาชิกเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม 

เว็บไซต์นี้อนุญาตให้ผู้เข้าชมลงทะเบียนเพื่อสำรองการเข้าร่วมกิจกรรมในบางโอกาส โดยจะกำหนดให้ผู้เยี่ยมชมแจ้ง ข้อมูลที่ระบุตัวตนผ่านทางเว็บไซต์ โดยการลงทะเบียนดังกล่าวในระบบอาจต้องการข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรณีที่ท่านไม่ระบุตัวตน ข้อมูลนี้จะไม่ถูกรวมรวบไว้บนเซิร์ฟเวอร์หรือไม่สามารถประมวลผลได้ ดังนั้นผลลัพธ์ที่สามารถประมวลผลได้คือข้อมูลที่ได้จะมาจากผู้เข้าชมใช้งานโดยระบุตัวตนเท่านั้น 

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว วิธีปฏิบัติหรือวิธีใช้งานของเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถส่งคำถามมาที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน เลขที่ 5 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือส่งอีเมล์มาที่ info@jetanin.com ความคิดเห็นหรือคำถามของท่านที่ส่งมาทางอีเมล์ จะถูกส่งไปยังทีมงานบริหารหรือพนักงานของเรา เพื่อที่จะตอบคำถามและข้อสงสัยของท่านและจะตอบคำถามให้ท่านให้ดีที่สุด จนกว่าเราจะได้ให้คำตอบที่ครบถ้วน และเป็นที่พึงพอใจแก่ท่านแล้ว ขอแจ้งให้ท่านทราบในการส่งคำถามหรือข้อสงสัยๆใดทางอีเมล์ เจตนินไม่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวในอีเมล์ของท่านที่ส่งมาหาเจตนินได้เนื่องจากข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ดังนั้น หากเป็นข้อมูลที่ท่านเห็นว่าเป็นข้อมูลลับหรือเป็นข้อมูลส่วนตัวทางเราแนะนำให้ท่านติดต่อโดยวิธีการอื่นเพื่อเป็นการรักษาความลับให้แก่ท่าน

免费咨询